Negatywny wpływ palenia tytoniu na stan zdrowotny jamy ustnej

Higiena jamy ustnej u osób dorosłych nadużywających papierosów, kawy, mocnej herbaty czy napojów alkoholowych budzi pewien niepokój wśród ich znajomych. Sami zainteresowani zwyczajnie bagatelizują ten ważny problem zdrowotny jamy ustnej. Dlatego też rolą farmaceutów jest przestrzeganie, tłumaczenie i edukowanie takich pacjentów.

Zadanie to nie należy do najłatwiejszych z tego przede wszystkim powodu, że problem ma naturę psychologiczną. Poza tym na sytuację pacjenta wpływa jego przynależność do grup społecznych, w których pewne nawyki uważane są za normę. Inną kwestią są jego możliwości finansowe, rzutujące na zachowania prozdrowotne. Dotyczy to w pierwszej kolejności braku wyrobionego nawyku kontroli stanu uzębienia oraz zbyt późnego zgłaszania się do specjalistów, wynikającego z braku zaufania i współpracy pacjenta z farmaceutą i lekarzem. Jednak, co napawa optymizmem, taki stan rzeczy powoli ulega poprawie.

W aptekach warto rozpocząć program promujący zdrowie i estetykę, szczególnie wśród przedstawicieli starszego pokolenia. Należy przekonywać do wizyt u dentysty co najmniej 2 razy w roku. W przypadku osób dorosłych nieleczone zapalenie dziąseł może prowadzić do rozwoju przewlekłego zapalenia przyzębia, którego przyczyną jest zakłócenie równowagi pomiędzy oddziałującymi na tkanki przyzębia drobnoustrojami płytki nazębnej a mechanizmami obronnymi gospodarza. Znamy wiele czynników, które modulują odporność gospodarza i zwiększają podatność na chorobę przyzębia. Przeprowadzone badania epidemiologiczne potwierdziły, że należą do nich: czynniki genetyczne, mikroflora, palenie tytoniu, stres, cukrzyca, osteoporoza oraz choroby przebiegające z niedoborami immunologicznymi, wrodzonymi lub nabytymi. Najistotniejszym czynnikiem jest niewątpliwie nałóg palenia tytoniu, na ten temat wiele już napisano. Na potrzeby tego artykułu zakres poruszanych problemów zawężę do jego negatywnego wpływu na bezpośredni stan zdrowotny jamy ustnej, a pośrednio na cały organizm, który polega na:

  • obniżeniu pH płytki nazębnej, co przyspiesza jej mineralizację i nasila nawarstwianie się kamienia nazębnego. Osad nikotynowy penetruje szkliwo zębów, wypełnień i uzupełnień protetycznych, powodując powstawanie czarnobrunatnych przebarwień,
  • zmianie mikroflory jamy ustnej, która sprzyja kolonizacji innych bakterii, potencjalnie patogennych dla przyzębia, takich jak: Aggregatebacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia oraz Treponema denticola,
  • zwężeniu naczyń i pogorszeniu ukrwienia,
  • upośledzeniu odporności humoralnej i komórkowej,
  • powstawaniu takich schorzeń błony śluzowej jamy ustnej jak: hiperkeratoza, zapalenie nikotynowe, suchość i pieczenie błony śluzowej oraz języka i w konsekwencji zmian nowotworowych (w porównaniu z osobami niepalącymi u osób palących choroba przyzębia przebiega z większą dynamiką),
  • wzroście stężenia mediatorów zapalnych i ilości bakterii beztlenowych (Tanarella forsythia).
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Czynniki ryzyka występowania chorób serca

Porady pochodzą z książki Vesanto Melina, Brenda Davis, Zostać wegetarianinem. Pełen zestaw porad dla osób pragnących przejść na zdrową, wegetariańską dietę. Gdańsk 2013.
Choroby układu krążenia rzadko są wynikiem jednej ułomności czy pecha. Najczęściej wiele czynników łącznie sprawia, że ktoś... Czytaj więcej

Alergie w okresie wiosenno-letnim

Alergia określana jest jako reakcja organizmu na oddziaływanie różnych obcych substancji, zwanych alergenami.

Alergia jest odmienną reakcją immunologiczną, w wyniku której dochodzi do wytworzenia przeciwciał klasy IgE. Całość zjawiska jest defektem genetycznym. Jednakże wpływ środowiska... Czytaj więcej