Artykuły działu

Rozpoczynając staż

Procedurę awansu zawodowego określa Karta Nauczyciela i Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.