Plan Rozwoju Zawodowego dla nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju na okres stażu to logicznie uszeregowany wykaz zadań, które nauczyciel sobie wyznaczył, a dyrektor zatwierdził do realizacji w czasie trwania stażu.

Awans zawodowy powinien być dla nauczyciela inspiracją do podejmowania nowych wyzwań, ukierunkowanych na rozwój i uzyskanie konkretnych efektów pracy. Założenia rozwojowe mogą dotyczyć przyrostu wiedzy, umiejętności, postaw osobistych w zakresie dydaktyki, metodyki, wychowania, współpracy z rodzicami, prawa oświatowego, organizacji pracy i współpracy ze środowiskiem lokalnym.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Kalendarium awansu zawodowego nauczyciela na rok szkolny 2015/2016

W procedurze awansu zawodowego bardzo ważne jest zachowanie terminów przewidzianych w Karcie Nauczyciela (Rozdział 3 Art. 9) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poniżej zawarłam istotne terminy,... Czytaj więcej