Kalendarium awansu zawodowego nauczyciela na rok szkolny 2015/2016

W procedurze awansu zawodowego bardzo ważne jest zachowanie terminów przewidzianych w Karcie Nauczyciela (Rozdział 3 Art. 9) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poniżej zawarłam istotne terminy, których należy przestrzegać.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 19  Strona 20
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Plan Rozwoju Zawodowego dla nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju na okres stażu to logicznie uszeregowany wykaz zadań, które nauczyciel sobie wyznaczył, a dyrektor zatwierdził do realizacji w czasie trwania stażu.

Czytaj więcej