Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określa rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Określa ono także rodzaje dokumentacji uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki oraz stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw i dyplomów.

DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA

Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego stanowi obok kierowania i uczestniczenia w ćwiczeniach ruchowych bardzo istotny czynnik sprawności i skuteczności pracy.                    Do posiadania pewnej części dokumentów nauczyciel wychowania fizycznego jest zobligowany prowadzeniem zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, inne dokumenty mogą wynikać z inwencji samego nauczyciela.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 18  Strona 19  Strona 20
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Jestem wychowawcą i co dalej?

JAK NAWIAZAC DOBRY KONTAKT Z DZIECMI?

Można uczyć się swojej klasy od zera, powoli, w codziennej pracy. Warto jednak podjąć wysiłki, by poznać ją trochę wcześniej i wiedzieć o niej jak najwięcej. Nieoceniona jest w tej sytuacji rozmowa z poprzednim wychowawcą lub nauczycielami, którzy... Czytaj więcej

Zmiany w Karcie nauczyciela od 1 wrzesnia 2019 r. Zmiany istotne dla nauczyciela WF

11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę zmieniającą Kartę nauczyciela. Co się zmieni? Między innymi skróceniu do 9 miesięcy ulegnie staż na stopień nauczyciela kontraktowego, krótsza będzie też wymagana przerwa między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu... Czytaj więcej