Zmiany w Karcie nauczyciela od 1 wrzesnia 2019 r. Zmiany istotne dla nauczyciela WF

11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę zmieniającą Kartę nauczyciela. Co się zmieni? Między innymi skróceniu do 9 miesięcy ulegnie staż na stopień nauczyciela kontraktowego, krótsza będzie też wymagana przerwa między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Nastąpi też powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. Zrezygnowano z kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu, wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu oraz okresowej oceny pracy, powracając do oceny dorobku zawodowego. Zestawienie zmian istotnych dla nauczyciela WF znajdziesz poniżej

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 21  Strona 22  Strona 23
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Jestem wychowawcą i co dalej?

JAK NAWIAZAC DOBRY KONTAKT Z DZIECMI?

Można uczyć się swojej klasy od zera, powoli, w codziennej pracy. Warto jednak podjąć wysiłki, by poznać ją trochę wcześniej i wiedzieć o niej jak najwięcej. Nieoceniona jest w tej sytuacji rozmowa z poprzednim wychowawcą lub nauczycielami, którzy... Czytaj więcej

Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określa rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.... Czytaj więcej