Wychowanie fizyczne rozwija też umysł

Mitem jest twierdzenie, że lekcje wychowania fizycznego rozwijają tylko sprawność ciała. Przyczyniają się bowiem również do rozwoju zdolności umysłowych. Każdy, nawet najprostszy ruch ma swoje źródło w ośrodkowym układzie nerwowym i wymaga szybkiego, skoordynowanego działania wielu jego elementów. Trenowanie mięśni jest zatem trenowaniem także układu nerwowego.

Na zajęciach wychowania fizycznego nie trenujemy wyłącznie ciała. Nauczyciel przekazuje informacje, które wzbogacają wiedzę. Przez różnorodne środki dydaktyczno–wychowawcze wprowadza w świat utylitarnych wartości kultury fizycznej i zdrowotnej. Kształtuje osobowość, postawy prozdrowotne i prospołeczne.

Człowiek jest psychofizyczną jednością i funkcjonuje w sposób wysoce zintegrowany – nie można oddzielić ciała od umysłu. Każdej działalności sportowej towarzyszą procesy intelektualne i emocjonalne. Grając w piłkę, intensywnie myślimy nad strategią i taktyką, podejmujemy wiele decyzji i na bieżąco analizujemy ich skutki w ułamku sekundy. Na sportowych arenach nie rywalizują ze sobą doskonale sprawne ciała (mięśnie i kości), tylko ludzie, którzy myślą i przeżywają.

Aktywność drogą do sprawności intelektualnej

Aktywność jest determinantą sprawności. Aby być sprawnym fizycznie, trzeba podejmować wzmożoną aktywność fizyczną – podobnie jest ze sprawnością intelektualną, ponieważ nasz mózg, aby się rozwijać, też potrzebuje intensywnego bodźcowania. Wiadomo, że nieaktywny narząd ulega procesom uwsteczniania. Mózg to jedna z wielu biologicznych struktur organizmu i – podobnie jak serce, mięśnie czy inne części ciała – niepobudzany do pracy obniża swoje możliwości, swoją sprawność.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Akcje zdrowotne skala działań rośnie

Inicjatorzy akcji zdrowotnych wywodzą się z różnych branż. Edukacja w dziedzinie zdrowego żywienia, zdrowotnych aspektów aktywności fizycznej, ekologii i bezpieczeństwa jest nie tylko domeną wyspecjalizowanych fundacji i stowarzyszeń, ale coraz częściej również przedsiębiorców – w ramach działań CSR,... Czytaj więcej

Poćwicz ze swoim dzieckiem, może kiedyś ono poćwiczy z Tobą

O tym, jak powstał program „WF z Klasą” oraz dlaczego stał się popularny, z koordynatorką programu, Anną Klimczak, rozmawia Małgorzata Ofman. 

Czytaj więcej