Akcje zdrowotne skala działań rośnie

Inicjatorzy akcji zdrowotnych wywodzą się z różnych branż. Edukacja w dziedzinie zdrowego żywienia, zdrowotnych aspektów aktywności fizycznej, ekologii i bezpieczeństwa jest nie tylko domeną wyspecjalizowanych fundacji i stowarzyszeń, ale coraz częściej również przedsiębiorców – w ramach działań CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu – oraz małych oddolnych inicjatyw.

Poza organizowaniem eventów w formule otwartej (dla wszystkich chętnych) coraz częściej działania edukacyjne inicjowane są na rzecz szkół – zarówno nauczycieli, dla których organizowane są szkolenia i pomoce naukowe, jak i przede wszystkim dzieci, mogących rywalizować w konkursach tematycznych i uczestniczyć w barwnych wydarzeniach i lekcjach na terenie szkoły i poza nią czy po prostu korzystać ze zdrowej oferty.

Skala tego typu działań ukierunkowanych na dzieci i środowisko szkolne rośnie dość dynamicznie; rozwija się także wiele form inicjatyw oddolnych. To już nie tylko fundacje dysponujące pokaźnymi budżetami na projekty tematyczne – w skali ogólnowojewódzkiej czy ogólnopolskiej, ale również inicjatywy nauczycieli przy danej szkole (w formule stowarzyszenia, nierzadko ukierunkowanego na kulturę fizyczną) czy rodziców w ramach np. spółdzielni socjalnych (matki realizujące przedsięwzięcie przygotowywania zdrowych obiadów dla szkół w okolicy) bądź LGD (Lokalnych Grup Działania).

Działają wciąż nieliczni

W spisie polskich organizacji pozarządowych (bazy.ngo.pl na 1.09.2014) widnieje aż 11 996 podmiotów zarejestrowanych w obszarze działania: ochrona i promocja zdrowia, 17 785 – działających na rzecz edukacji, oświaty i wychowania i aż 38 849 – na rzecz wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Znanych jest niewiele, ale nie wszystkie działają aktywnie w swoich środowiskach, potrafią znajdować sponsorów dla swoich działań, skutecznie aplikować o dotacje, przygotowywać projekty i planować działanie. Te najbardziej zaangażowane i działające w największej skali funkcjonują niczym dobrze zarządzane niemałe przedsiębiorstwa usługowe, szczególnie w formule inicjatyw CSR – czyli np. fundacje przy firmach ubezpieczeniowych czy bankach, sieciach hipermarketów czy koncernach spożywczych.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wychowanie fizyczne rozwija też umysł

Mitem jest twierdzenie, że lekcje wychowania fizycznego rozwijają tylko sprawność ciała. Przyczyniają się bowiem również do rozwoju zdolności umysłowych. Każdy, nawet najprostszy ruch ma swoje źródło w ośrodkowym układzie nerwowym i wymaga szybkiego, skoordynowanego działania wielu jego elementów.... Czytaj więcej

Poćwicz ze swoim dzieckiem, może kiedyś ono poćwiczy z Tobą

O tym, jak powstał program „WF z Klasą” oraz dlaczego stał się popularny, z koordynatorką programu, Anną Klimczak, rozmawia Małgorzata Ofman. 

Czytaj więcej