Wspomaganie rzucania palenia

Decyzja rzucenia nałogu nikotynowego wymaga wiele cierpliwości i zaangażowania zarówno od osoby uzależnionej od palenia papierosów, jak i od wszystkich członków personelu fachowego sprawującego opiekę nad pacjentem. Jest to bez wątpienia proces złożony i trudny. W aptekach istnieje wiele preparatów i leków, które wspomagają walkę z nałogiem. Ponadto farmaceuta jest najlepiej dostępnym pracownikiem służby zdrowia, który w każdej chwili może służyć poradą w zakresie efektywnego i skutecznego procesu walki z nałogiem.

W Polsce palenie tytoniu jest nadal bardzo rozpowszechnione. Nałóg ten znacząco wpływa na występowanie wielu chorób, w tym nowotworów. Pali ok. 9 milionów Polaków. Wzrasta także palenie wśród kobiet oraz młodzieży szkolnej. Choroby towarzyszące paleniu to m.in. choroby układu krążenia, układu oddechowego oraz układu pokarmowego – występują po dłuższym, najczęściej bezobjawowym okresie palenia. Według danych epidemiologicznych szacuje się, że nowotwór płuc występuje w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie i dotyczy prawie wyłącznie osób palących. U palaczy częściej stwierdza się także raka krtani, jamy ustnej i przełyku. Palacze chorują również na przewlekłe obturacyjne zapalenie płuc (POCHP) oraz uszkodzenie siatkówki i nerwu wzrokowego. Dalsze dane wskazują, że w Polsce w wyniku uzależnienia od nikotyny umiera przedwcześnie ok. 100 tysięcy osób rocznie. Należy pamiętać, że palenie zagraża także palaczom biernym. W tzw. strumieniu bocznym dymu, powstającym podczas wydychania go przez palacza, stwierdza się niekiedy więcej substancji toksycznych niż w tzw. strumieniu głównym. W tym przypadku na dym narażone są przypadkowe osoby, członkowie rodzin oraz dzieci, w towarzystwie których rodzice palą.

Niepokojące dane epidemiologiczne skłaniają przedstawicieli zawodów medycznych oraz polityków do opracowania strategii walki z nałogiem nikotynowym. W latach 2010-2013 rząd przyjął Program ograniczenia następstw zdrowotnych palenia tytoniu w Polsce. Strategiczny cel Programu obejmował pomoc w zerwaniu z nałogiem, ograniczenia szkodliwości palenia biernego oraz wzrost świadomości i edukację osób na temat negatywnego wpływu palenia na ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Realizacja planu koordynowana była przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Podczas palenia papierosa osiągana jest temperatura ok. 900°C. Dym tytoniowy zawiera ok. 5000 substancji chemicznych, które szkodliwie oddziałują na organizm. Substancje te działają teratogennie i kancerogennie oraz wykazują ogólnie toksyczny efekt. Do najważniejszych szkodliwych substancji dymu tytoniowego możemy zaliczyć: tlenek węgla, substancje smoliste, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pochodne benzenu, arsen, nikiel, amoniak, akroleinę, formaldehyd, tlenki azotowe, cyjanowodór, kadm i polon. Do kancerogenów dymu tytoniowego należą m.in.:

  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
  • azaareny,
  • nitrozaminy,
  • n-nitrozaminy,
  • aminy aromatyczne,
  • aldehydy,
  • uretany i chlorek winylu,
  • inne związki organiczne i nieorganiczne.
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Czynniki ryzyka występowania chorób serca

Porady pochodzą z książki Vesanto Melina, Brenda Davis, Zostać wegetarianinem. Pełen zestaw porad dla osób pragnących przejść na zdrową, wegetariańską dietę. Gdańsk 2013.
Choroby układu krążenia rzadko są wynikiem jednej ułomności czy pecha. Najczęściej wiele czynników łącznie sprawia, że ktoś... Czytaj więcej

Alergie w okresie wiosenno-letnim

Alergia określana jest jako reakcja organizmu na oddziaływanie różnych obcych substancji, zwanych alergenami.

Alergia jest odmienną reakcją immunologiczną, w wyniku której dochodzi do wytworzenia przeciwciał klasy IgE. Całość zjawiska jest defektem genetycznym. Jednakże wpływ środowiska... Czytaj więcej