Przyczyny wypadków w szkolnym wychowaniu fizycznym

Wychowanie fizyczne jest specyficznym przedmiotem, na którym uczniowie są w większym stopniu narażeni na kontuzję czy wypadek. Prawdopodobieństwo powstania wypadku podczas zajęć wychowania fizycznego wzrasta proporcjonalnie do stopnia trudności zajęć czy ćwiczeń. Przyczyny powstawania wypadków są bardzo różnorodne.

Dla potrzeb praktyki wychowania fizycznego przyczyny powstania wypadków podzielono na trzy grupy:

  1. przyczyny powstałe z winy prowadzącego,
  2. przyczyny wypływające z osobowości ćwiczą­cego,
  3. przyczyny o charakterze technicznym.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 25  Strona 26
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

AEROBIK – ciekawy pomysł na lekcję WF - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla liceum

Aerobik to bez wątpienia atrakcyjna forma zajęć wychowania fizycznego, przede wszystkim ze względu na korzyści wynikające z różnorodnych ćwiczeń i form zajęć oraz łatwego dostępu do opisywanej aktywności fizycznej. Potrzebne jest tylko pomieszczenie do ćwiczeń, odtwarzacz CD, kreatywny nauczyciel... Czytaj więcej

Doskonalimy koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Podstawa programowa 3 – Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych Klasa: VI, szkoła podstawowa (dziew. i chł.) data: 08.03.2011 r.

Czytaj więcej