Procedura awansu krok po kroku: Nominacja na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ostatni artykuł z cyklu publikacji poświęconych procedurom awansu zawodowego nauczycieli. Przedstawia krok po kroku procedurę nominacji na stopień nauczyciela dyplomowanego, która zacznie obowiązywać już od 1 września.

OTWARCIE STAŻU

  1. Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciel musi przepracować w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (od 1 września 2018 r. – 4 lata).
  2. Nauczyciel składa do dyrektora wniosek o rozpoczęcie stażu (wraz z projektem planu rozwoju zawodowego) przed rozpoczęciem roku szkolnego lub na jego początku (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć).
  3. Dyrektor po otrzymaniu wniosku otwiera staż na kolejny stopień awansu. Jeśli nawiązanie stosunku pracy nastąpiło po 14 dniach od dnia rozpoczęcia zajęć, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca roku szkolnego.
  4. Od 1 września 2018 r. wydłużone zostaną również okresy, po których upływie dyrektorzy szkół, nauczyciele mianowani zatrudnieni w urzędach na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych będą mogli ubiegać się o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Kolonijne Igrzyska Sportowe

Scenariusz 90-minutowych zajęć stworzony z myślą o wakacyjnym wypoczynku lub ostatnich zajęciach wychowania fizycznego w tym roku szkolnym. Konspekt pozwala zaaranżować Kolonijne Igrzyska Sportowe.

Czytaj więcej

Jak zorganizować kolonię?

Artykuł wyjaśnia wszystkie kwestie związane z organizacją wypoczynku. Z tego tekstu dowiesz się, na jakie wymogi należy zwrócić uwagę oraz jakich formalności dopełnić.

Czytaj więcej