Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów

W artykule szczegółowo omówiono nową procedurę oceny pracy nauczyciela. Publikacja odnosi się do Rozporządzenia MEN dotyczącego oceny pracy, które weszło w życie 1 września tego roku. Nasz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego i prawa pracy wyjaśnia, jak wyglądają poszczególne kroki w nowej ocenie pracy nauczyciela oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę.

1. ROZPOCZĘCIE OCENY PRACY NAUCZYCIELA

Terminy oceny pracy (art. 6a ust. 1 Karty nauczyciela):

  1. po zakończeniu stażu podstawowego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego;
  2. po zakończeniu dodatkowego stażu (dotyczy nauczyciela, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami (art. 9g ust. 8 Karty nauczyciela);
  3. okresowo co 3 lata, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego (termin 3-letni kończy się w dniu, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, np. jeśli rozpoczyna się 15 października 2018 r., to upłynie 15 października 2021 r. – art. 112 Kodeksu cywilnego). Sytuacje, które mają wpływ na ustalenie 3-letniego terminu na dokonanie oceny pracy:
    • Gdy termin (3 lat) upływa w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu (art. 6a ust. 1a Karty nauczyciela).
    • Termin na dokonanie cyklicznej oceny pracy (co 3 lata) będzie wydłużała usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w pracy trwająca dłużej niż 3 miesiące. Termin na dokonanie oceny pracy nauczyciela będzie wydłużony o czas tej nieobecności (art. 6a ust. 1b Karty nauczyciela).
    • W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia ocena pracy nauczyciela będzie mogła być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od podjęcia pracy w danej szkole (art. 6a ust. 1c Karty nauczyciela).
  4. w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (z inicjatywy dyrektora lub na wniosek określonych podmiotów).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Sprawdzian z koszykówki

Scenariusz 45-minutowych zajęć poświęconych piłce koszykowej. W konspekcie gotowa propozycja sprawdzianu z przykładami zadań sprawdzających oraz pełną punktacją.

Czytaj więcej

Aplikacja „30 Dni Wyzwania Fitness”, czyli nowa jakość na zajęciach wychowania fizycznego

Scenariusz 90-minutowych zajęć wykorzystujący aplikację mobilną – „30 Dni Wyzwania Fitness”. Konspekt został przygotowany dla II etapu edukacyjnego. Lekcja bazuje na kształtowaniu wybranych partii mięśniowych oraz ogólnej wytrzymałości organizmu poprzez ćwiczenia w formie... Czytaj więcej