Sprawdzian z koszykówki

Scenariusz 45-minutowych zajęć poświęconych piłce koszykowej. W konspekcie gotowa propozycja sprawdzianu z przykładami zadań sprawdzających oraz pełną punktacją.

Do przeprowadzenia samego sprawdzianu konieczne jest przygotowanie odpowiedniego toru, który będzie zawierał podstawowe elementy występujące w koszykówce – uczniowie będą musieli wykonać: kozłowanie, podanie piłki sprzed klatki piersiowej i po koźle, dwutakt, zatrzymanie na jedno tempo oraz rzut do kosza.

Przed przystąpieniem do sprawdzianu należy przeprowadzić lekcję przygotowującą. Podczas niej trzeba zapoznać uczniów z przebiegiem ćwiczenia, omówić szczegółowo wszystkie elementy i umożliwić im wykonanie całej sekwencji. Dzięki temu w trakcie zaliczenia uczniowie będą spokojniejsi. Usprawni to przebieg całej lekcji i przełoży się na wyniki testu.

Podczas sprawdzianu oceniamy technikę wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Zwracamy przy tym uwagę na najczęściej występujące błędy, takie jak podwójne kozłowanie, nieodpowiednia praca nóg podczas dwutaktu czy niesienie piłki w trakcie kozłowania.

Uczniowie podchodzą do wykonania sprawdzianu pojedynczo, każdemu przysługują dwie próby. Do oceny wybieramy lepiej wykonane ćwiczenie. Wszyscy uczniowie biorący udział w sprawdzianie powinni otrzymać oceny pozytywne! Pamiętaj, że najważniejsze są chęci i zaangażowanie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13
DODATKOWE NARZĘDZIA CYFROWE
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Aplikacja „30 Dni Wyzwania Fitness”, czyli nowa jakość na zajęciach wychowania fizycznego

Scenariusz 90-minutowych zajęć wykorzystujący aplikację mobilną – „30 Dni Wyzwania Fitness”. Konspekt został przygotowany dla II etapu edukacyjnego. Lekcja bazuje na kształtowaniu wybranych partii mięśniowych oraz ogólnej wytrzymałości organizmu poprzez ćwiczenia w formie... Czytaj więcej

Kolorowa rywalizacja – zawody sportowe dla klas I–III

Scenariusz 90-minutowych zajęć dedykowanych I etapowi edukacyjnemu. Autorka proponuje zorganizowanie między klasowych zawodów na otwartej przestrzeni. Rywalizacja polega na realizowaniu zadań na każdej z trzydziestu przygotowanych stacji.

Czytaj więcej