Stop! spalaniu śmieci w polskich domach

Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wynika, iż co roku w Europie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera przedwcześnie ponad pół miliona ludzi, a w Polsce ta liczba wynosi 47,3 tys. osób.

Problem jest znaczny i nasila się wraz z początkiem sezonu grzewczego. To wówczas odnotowuje się w Polsce najwyższe stężenia pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. Wiąże się to m.in. ze spalaniem w polskich gospodarstwach domowych śmieci, co jest przyczyną wielu niebezpiecznych chorób, w tym raka płuc, alergii, problemów hormonalnych czy z utrzymaniem ciąży.

Według opinii prof. Adama Grochowalskiego w 30% pieców domowych w naszym kraju spala się również odpady: np. plastikowe opakowania, folie, gumy, co powoduje uwalnianie do atmosfery toksycznych dla człowieka związków chemicznych, m.in. dioksyn, furanów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 2
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Zdrowy styl życia ciągle w deklaracjach

Sondaż CBOS wskazuje, że spośród najważniejszych wartości życia codziennego Polacy na pierwszym miejscu wskazują szczęście (79% wskazań), a na drugim zdrowie (57%). Zdecydowana większość z nas (85%) uważa się za osoby dbające o swoje zdrowie i co bardzo istotne, ponad połowa (55%) jest przekonana,... Czytaj więcej

Coraz mniej oszczędzamy na zdrowiu

Badania CBOS dowodzą, że Polacy, gdy już chorują, raczej nie bagatelizują stanu swojego zdrowia. W pierwszym półroczu 2016 roku 84% badanych przyznało, że z powodu stanu zdrowia swojego lub dziecka przynajmniej raz korzystało z porady lekarskiej, wykonywało badania diagnostyczne czy korzystało... Czytaj więcej