Zawodnik MMA – program treningowy dla uczniów w warunkach domowych (od zera do zawodnika)

Prezentowany program „Zawodnik MMA” przedstawiony jest w formie treningu obwodowego, który jest jedną z najważniejszych metod wykorzystywanych w treningu sztuk walk. Wszechstronny rozwój to jego ogromna zaleta, taki rodzaj treningu pozwala rozwijać cechy sprawności fizycznej, zwiększa odporność organizmu na zmęczenie, oddziałuje na poszczególne grupy mięśniowe z uwzględnieniem funkcjonalności wykonywanego ćwiczenia do danej aktywności czy też rodzaju sztuk walk.

 

Program dzieli się na trzy etapy (etap I – Nowicjusz, etap II – Przeciętniak i etap III – Mistrz) i zawiera jeden z wielu możliwych sposobów zastosowania regeneracji aktywnej pomiędzy poszczególnymi etapami. Oczywiście należy pamiętać, że proponowane zestawienie zostało przygotowane dla uczniów tak, aby ćwiczenia były możliwe do wykonania w warunkach domowych – nie ma w nim zbyt skomplikowanych form ruchowych ani specjalistycznych tzw. zadaniówek na danej stacji. Na aktywną pracę można wyznaczyć: czas (np. 20–30 s) lub ilość powtórzeń (np. 10–15). Należy jednak nadmienić, iż każdy powinien wykonywać ćwiczenia według swoich możliwości i starać się dążyć do wykonywania ich w danym czasie lub – w przypadku powtórzeń – do zrealizowania założonej ilości. Wszystko to powinno iść stopniowo, nie za wszelką cenę oraz nie wbrew swojemu samopoczuciu. Po prostu podopieczny nie powinien lekceważyć znaków, jakie daje organizm podczas wysiłku. Należy uświadomić uczniów, aby w przypadku zaburzenia oddechu, wystąpienia zawrotów głowy czy spadku sił niezwłocznie przerwali trening dnia, a w kolejnym zmniejszyli jego objętość, intensywność czy też częstotliwość. Decydując się na plan treningowy składający się z poszczególnych etapów trzeba zaznaczyć, iż w przypadku braku możliwości osiągnięcia wyznaczonych wartości w danym etapie, uczeń nie może przejść do kolejnego, który jest bardziej wymagający. Dobrym rozwiązaniem jest też przesłanie naszego planu treningowego do rodziców czy opiekunów prawnych z prośbą, aby pierwszy trening uczeń wykonał pod ich opieką, aby mogli zweryfikować wykonywanie ćwiczeń przez swoje dziecko i zwrócić uwagę na mające zapewnić bezpieczeństwo wytyczne od nauczyciela.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Jedna organizacja na kilka sposobów

Czy jest możliwe takie przygotowanie lekcji, aby była ona atrakcyjna i różnorodna dla uczniów? Oczywiście! Zaplanowanie zajęć tak, aby te same przyrządy odpowiednio rozmieszczone w sali można było zastosować na kilka sposobów, stawia nas – nauczycieli – w idealnej... Czytaj więcej

Słuchanie uczniów w trakcie zajęć sportowych

Należy zadać pytanie o specyfikę komunikacji na linii nauczyciel-uczeń. Czy umiemy uważnie słuchać i starać się zrozumieć ucznia. Wydaje się, że umiejętność słuchania to błahostka, gdyż wystarczy do tego zaangażować aparat słuchu. I skupić się na danych bodźcach dźwiękowych, które do nas docierają.... Czytaj więcej