Wzmacniamy więzi. Gry i zabawy bieżne jako forma integracji

Scenariusz 45-minutowych zajęć – tym razem dla IV etapu edukacyjnego. Przedstawiamy w nim zastosowanie prostych przyborów, które nie wymagają od szkoły nakładów finansowych, a mogą znacząco wzmocnić więzi w grupie.

TEMAT LEKCJI:

Gry i zabawy bieżne – wzmacnianie więzi wewnątrzgrupowych.

CELE OPERACYJNE LEKCJI W ZAKRESIE:

 •  umiejętności: uczeń potrafi innowacyjnie wykorzystać przybory gimnastyczne,
 •  motoryczności: uczeń kształtuje szybkość,
 •  wiadomości: uczeń zna zasady współpracy i współtworzenia,
 •  wychowania: uczeń potrafi współpracować z grupą,
 •  bezpieczeństwa: uczeń zna i rozumie zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń z wykorzystaniem materaca;

POMOCE DYDAKTYCZNE:

 •  5 materacy gimnastycznych,
 •  20 szarf,
 •  5 piłeczek pingpongowych,
 •  stoper,
 •  gwizdek,
 •  tablet.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 23 Strona 24
DODATKOWE NARZĘDZIA CYFROWE
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Pracujemy w parach – współpraca i rywalizacja

Scenariusz 45-minutowych zajęć dedykowanych II etapowi edukacyjnemu. Lekcja ma na celu uzmysłowić uczniom, jak należy zachowywać się w sytuacjach zwycięstwa oraz w jaki sposób radzić sobie z porażkami na miarę swoich możliwości. Scenariusz przewiduje różnego rodzaju gry i zabawy.

Czytaj więcej

Jedno nagranie i wszystko jasne! Aplikacja Coach’s Eye w nauczaniu startu niskiego

Scenariusz 90-minutowych zajęć dedykowanych II etapowi edukacyjnemu. Lekcja przewiduje wykorzystanie podczas nauki startu niskiego aplikacji Coach’s Eye – umożliwiającej rejestrowanie nagrań w trybie slow motion.

Czytaj więcej