Jedno nagranie i wszystko jasne! Aplikacja Coach’s Eye w nauczaniu startu niskiego

Scenariusz 90-minutowych zajęć dedykowanych II etapowi edukacyjnemu. Lekcja przewiduje wykorzystanie podczas nauki startu niskiego aplikacji Coach’s Eye – umożliwiającej rejestrowanie nagrań w trybie slow motion.

TEMAT LEKCJI:

Nauka startu niskiego.

CELE OPERACYJNE LEKCJI W ZAKRESIE:

  •  umiejętności: uczeń potrafi wykonać bieg ze startu niskiego,
  •  motoryczność: kształtowanie koordynacji ruchowej podczas wykonania startu niskiego,
  •  wiadomości: uczeń ma odpowiednią wiedzę i potrafi przyjmować właściwe pozycje na komendy startowe.

METODY PRACY:

  •  syntetyczna.

FORMY PRACY:

  •  zabawowa, ścisła.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

  • pachołki,
  • bloki startowe, jeśli są na wyposażeniu szkoły.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 14  Strona 15
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Pracujemy w parach – współpraca i rywalizacja

Scenariusz 45-minutowych zajęć dedykowanych II etapowi edukacyjnemu. Lekcja ma na celu uzmysłowić uczniom, jak należy zachowywać się w sytuacjach zwycięstwa oraz w jaki sposób radzić sobie z porażkami na miarę swoich możliwości. Scenariusz przewiduje różnego rodzaju gry i zabawy.

Czytaj więcej

Doskonały atak! Ćwiczenia dynamicznych fragmentów gry w piłce nożnej

Scenariusz 45-minutowych zajęć przewidzianych dla III etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest doskonalenie technik piłki nożnej poprzez stosowanie taktyki opartej na dynamicznych fragmentach gry. Metoda zakłada symulowanie przez nauczyciela sytuacji boiskowych i przydzielanie uczniowi przeciwnika.

Czytaj więcej