Poznajemy zabawy i gry ruchowe wprowadzające do nauczania biegów krótkich. Doskonalimy umiejętności organizowania czasu w formie aktywnego wypoczynku

Scenariusz lekcji WF do szkoły podstawowej. Nr podstawy progr. II.3.1

Cele główne lekcji:

Wychowawcze
Uczeń z radością uczestniczy w proponowanych przez nauczyciela zabawach ruchowych; uczeń współpracuje w grupie podczas gier ruchowych; uczeń angażuje się w przygotowanie wykorzystywanych na lekcji przyborów i sprzętu.

Umiejętności
Uczeń potrafi pokonywać przeszkody w bezpieczny sposób; uczeń potrafi przekazać pałeczkę sztafetową, aby nie wypadła z dłoni; uczeń potrafi zastosować wybrane ćwiczenia rozgrzewające w praktyce.

Wiadomości
Uczeń zna istotę aktywnego wypoczynku dla zdrowia, uczeń zna rodzaje biegów krótkich (dystans) 60 m, 100 m, 200 m, 400 m; uczeń zna wybrane elementy masażu relaksacyjnego i potrafi je wykorzystać w celu uspokojenia organizmu po wyczerpującym wysiłku fizycznym.

Motoryczność
Rozwijamy szybkość, zwinność i koordynację ruchową przez zabawy i gry ruchowe.

Metody
Metoda naśladowcza ścisła, metoda zadaniowa ścisła, metoda zabawowa klasyczna, pogadanka, metody wpływu osobistego: wysuwanie sugestii, perswazja, działanie przykładem osobistym, metody wpływu sytuacyjnego: nagradzanie wychowawcze, instruowanie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lekkoatletyka – doskonalenie startu niskiego

Scenariusz lekcji WF dla gimnazjum. Nr podstawy progr. 1.2

Czytaj więcej

Gry i zabawy ruchowe – nauka dobierania ćwiczeń do wieku ćwiczących

Scenariusz lekcji WF dla liceum. Nr podstawy progr. IV 1.2 i 1.3

Czytaj więcej