New style oraz kick-boxing – poznajemy wybrane elementy stylu tańca. Tworzenie miniukładów choreograficznych. Doskonalenie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu.

Podstawa programowa: Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń poznaje elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej. Klasa: I liceum (DZ) Miejsce zajęć: hala sportowa Liczba ćwiczących: 20 Przyrządy i przybory: odtwarzacz płyt CD, płyty CD, kolorowe szarfy, piłki ręczne, nietypowe przybory: szal, kapelusz, czapka z daszkiem.

Cele główne lekcji

Wychowawcze: uczeń z radością uczestniczy w proponowanych przez nauczyciela zadaniach ruchowych; uczeń współpracuje w grupie podczas tworzenia miniukładów choreograficznych; uczeń pomaga słabszym kolegom w opanowaniu poznanych elementów; uczeń rozumie potrzebę dbania o prawidłową postawę ciała; uczeń angażuje się w przygotowanie wykorzystywanych na lekcji przyborów i sprzętu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 3  Strona 4  Strona 5
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Piłka ręczna – doskonalenie podań półgórnych. Kozłowanie zakończone rzutem na bramkę w wyskoku - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla liceum

Podstawa programowa: Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej. Klasa: I–III liceum Czas trwania: 45 minut Liczba... Czytaj więcej

Gry i zabawy ruchowe wzmacniające postawy wobec grupy - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla gimnazjum

Uczniowie gimnazjum to wiekowo pokolenie Y, czyli osoby najbardziej narażone na reklamy. Bardzo często młodzież czuje się wyobcowana ze swojego środowiska szkolnego, a czas wolny spędza przed komputerem (rozrywka). Jedną z ról każdego nauczyciela jest wzmacnianie pozytywnych postaw ucznia wobec... Czytaj więcej