Gry i zabawy ruchowe wzmacniające postawy wobec grupy - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla gimnazjum

Uczniowie gimnazjum to wiekowo pokolenie Y, czyli osoby najbardziej narażone na reklamy. Bardzo często młodzież czuje się wyobcowana ze swojego środowiska szkolnego, a czas wolny spędza przed komputerem (rozrywka). Jedną z ról każdego nauczyciela jest wzmacnianie pozytywnych postaw ucznia wobec innych ludzi. Podczas lekcji wychowania fizycznego można bardzo szybko zauważyć wyniki socjometrii bez konstruowania socjogramu. Nauczyciel, który określił więzi pomiędzy sowimi uczniami ma wszystko, co jest potrzebne do pozytywnego wzmocnienia kontaktów międzyludzkich w grupie. Poniższe scenariusze gier terenowych wpisują się w Podstawę Programową Wychowania Fizycznego dla III etapu edukacyjnego 7.6 i 7 – Edukacja zdrowotna. Uczeń potrafi omówić znaczenie dla zdrowia (nie tylko fizycznego) dobrych relacji z innymi ludźmi (7.6) oraz potrafi wyjaśnić, w jaki sposób może dawać i otrzymywać wsparcie społeczne (7.7).

Nazwa gry terenowej: Park przygód

(Park przygód można przeprowadzić na hali sportowej)

Cele gry: Kształtowanie:

  • koordynacji ruchowej;
  • zwinności;
  • szybkości;
  • orientacji przestrzennej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 8  Strona 9
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Piłka ręczna – doskonalenie podań półgórnych. Kozłowanie zakończone rzutem na bramkę w wyskoku - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla liceum

Podstawa programowa: Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej. Klasa: I–III liceum Czas trwania: 45 minut Liczba... Czytaj więcej

Kształtowanie siły mięśni kończyn górnych i dolnych – ćwiczenia ogólnorozwojowe - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego na szkolnym korytarzu

Klasa: I gimnazjum Czas trwania: 45 minut Liczba ćwiczących: 25 Miejsce: szkolny korytarz Numer podstawy programowej: 2.5 Przybory: płotki lekkoatletyczne, małe płotki, kapsle (różne kolory),... Czytaj więcej