Doskonały atak! Ćwiczenia dynamicznych fragmentów gry w piłce nożnej

Scenariusz 45-minutowych zajęć przewidzianych dla III etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest doskonalenie technik piłki nożnej poprzez stosowanie taktyki opartej na dynamicznych fragmentach gry. Metoda zakłada symulowanie przez nauczyciela sytuacji boiskowych i przydzielanie uczniowi przeciwnika.

CELE OPERACYJNE LEKCJI W ZAKRESIE:

  •  umiejętności: uczeń potrafi podjąć właściwe decyzje w rozwiązywaniu sytuacji boiskowych,
  •  motoryczności: kształtowanie ogólnej wytrzymałości organizmu,
  •  wiadomości: uczeń ma wiedzę z podstaw taktyki piłki nożnej, optymalnie wykorzystuje przewagę liczebną w grze.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

  •  16 piłek nożnych,
  •  pachołki,
  •  oznaczniki.

METODY PRACY:

  •  dynamiczne fragmenty gry.

FORMY PRACY:

  •  zabawowa, dynamiczne fragmenty gry

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 16  Strona 17  Strona 18
DODATKOWE NARZĘDZIA CYFROWE
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Pracujemy w parach – współpraca i rywalizacja

Scenariusz 45-minutowych zajęć dedykowanych II etapowi edukacyjnemu. Lekcja ma na celu uzmysłowić uczniom, jak należy zachowywać się w sytuacjach zwycięstwa oraz w jaki sposób radzić sobie z porażkami na miarę swoich możliwości. Scenariusz przewiduje różnego rodzaju gry i zabawy.

Czytaj więcej

Jedno nagranie i wszystko jasne! Aplikacja Coach’s Eye w nauczaniu startu niskiego

Scenariusz 90-minutowych zajęć dedykowanych II etapowi edukacyjnemu. Lekcja przewiduje wykorzystanie podczas nauki startu niskiego aplikacji Coach’s Eye – umożliwiającej rejestrowanie nagrań w trybie slow motion.

Czytaj więcej