Gry i zabawy z elementami piłki nożnej

Scenariusz 45-minutowych zajęć poświęconych piłce nożnej. Lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z prowadzeniem piłki prawą i lewa nogą oraz zmianą tempa i kierunku biegu.

ZADANIE GŁÓWNE:

Nauka prowadzenia piłki prawą i lewą nogą w grach i zabawach ruchowych.

SPRZĘT I PRZYBORY:

  • piłki,
  • stożki,
  • kolorowe znaczniki.

CELE SZCZEGÓŁOWE LEKCJI W ZAKRESIE:

  • sprawności kondycyjno-koordynacyjnej: uczeń uczy się prawidłowego prowadzenia piłki prawą i lewą nogą ze zmianą tempa i kierunku biegu; poprawia koordynację wzrokowo-ruchową; kształtuje ogólną sprawność fizyczną;
  • umiejętności: uczeń potrafi wykonać zadania ruchowe w grach i zabawach ruchowych;
  • wiadomości: uczeń wie, jak prawidłowo prowadzić piłkę prawą i lewą nogą; wie, kiedy zmienić kierunek i tempo biegu; zna sposoby prowadzenia piłki nogą; zna zasady bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego; potrafi wymienić podstawowe przepisy wybranych sportowych i rekreacyjnych gier zespołowych;
  • usamodzielniania: uczeń współuczestniczy w organizacji lekcji (angażuje się w doskonalenie własnej sprawności); dba o bezpieczeństwo własne i współćwiczących (przygotowuje bezpieczne miejsce do ćwiczeń).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 29  Strona 30  Strona 31
DODATKOWE NARZĘDZIA CYFROWE
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Sprawdzian z koszykówki

Scenariusz 45-minutowych zajęć poświęconych piłce koszykowej. W konspekcie gotowa propozycja sprawdzianu z przykładami zadań sprawdzających oraz pełną punktacją.

Czytaj więcej

Aplikacja „30 Dni Wyzwania Fitness”, czyli nowa jakość na zajęciach wychowania fizycznego

Scenariusz 90-minutowych zajęć wykorzystujący aplikację mobilną – „30 Dni Wyzwania Fitness”. Konspekt został przygotowany dla II etapu edukacyjnego. Lekcja bazuje na kształtowaniu wybranych partii mięśniowych oraz ogólnej wytrzymałości organizmu poprzez ćwiczenia w formie... Czytaj więcej