Szkolne Igrzyska Sportowe. Żyj aktywnie i zdrowo – baw się z nami na sportowo

Celem imprezy jest:

  • popularyzacja wychowania fizycznego i sportu wśród młodzieży,
  • propagowanie postaw i zachowań zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej,
  • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz współzawodnictwa przez: wdrażanie do współdziałania oraz współodpowiedzialności, uświadamianie konieczności przestrzegania przez jednostkę określonych norm jako czynnika wpływającego na dobro grupy, przestrzeganie zasad fair play, kulturalnego uczestnictwa oraz kulturalnego kibicowania,
  • w każdej konkurencji biorą udział reprezentacje klas I, II, III,
  • przed zawodami każda klasa otrzymuje do wypełnienia KARTĘ ZGŁOSZENIA:

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 26
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych dobrze oceniają zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Zajęcia WF uczą współpracy też z rówieśnikami, budują poczucie bezpieczeństwa poprzez współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększają wiarę uczniów... Czytaj więcej

Małe Mistrzostwa Europy – organizacja szkolnego turnieju piłki nożnej

Celem turnieju jest promowanie aktywności fizycznej i właściwego kibicowania oraz popularyzacja piłki nożnej. Rozgrywki mogą odbywać się między klasami lub zespołami, które uczniowie sami organizują i zgłaszają nauczycielom wychowania fizycznego według wcześniej ustalonego regulaminu.

Czytaj więcej