Małe Mistrzostwa Europy – organizacja szkolnego turnieju piłki nożnej

Celem turnieju jest promowanie aktywności fizycznej i właściwego kibicowania oraz popularyzacja piłki nożnej. Rozgrywki mogą odbywać się między klasami lub zespołami, które uczniowie sami organizują i zgłaszają nauczycielom wychowania fizycznego według wcześniej ustalonego regulaminu.

W skład zespołu, oprócz zawodników rozgrywających mecze, wchodzą uczniowie odpowiedzialni za inne, zawarte w regulaminie turnieju zadania, w ten sposób zaangażowanych zostanie więcej uczniów, którzy mogą zdobyć punkty dla swojej drużyny w następujących zadaniach:

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 21
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych dobrze oceniają zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Zajęcia WF uczą współpracy też z rówieśnikami, budują poczucie bezpieczeństwa poprzez współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększają wiarę uczniów... Czytaj więcej

Siłownia szkolna – standard w każdej szkole

We współczesnej edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej siłownia powinna być standardem w infrastrukturze każdej szkoły. Dlatego też większość szkół wyposażona jest w siłownie, w których od wielu lat prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego. Jednakże lekcje tego typu nie... Czytaj więcej