Odbudowa sprawności po okresie ograniczonej aktywności

Nauczyciel wychowania fizycznego znając sytuację podopiecznych, wiedząc o ich długiej przerwie w aktywności, powinien tak zaplanować i poprowadzić zajęcia sportowe, aby bezpiecznie i skutecznie doprowadzić do poprawy sprawności i lepszej kondycji fizycznej. Proponujemy na przykładach konkretnych zadań program kompleksowej poprawy sprawności w zakresie: szybkości, siły, wytrzymałości, koordynacji ruchowej, zręczności.

Choroba, pandemia, nauka zdalna, czy nawet niekorzystne warunki pogodowe, to okoliczności, które zmuszają nawet aktywnego na co dzień człowieka do pozostania w domu i funkcjonowania na niewielkiej, zamkniętej przestrzeni. Jednak brak odpowiedniej dawki ruchu w znacznym stopniu wpływa na obniżenie sprawności. Długi czas spędzony w sposób bierny wywołuje wiele negatywnych skutków w organizmie, doprowadzając m.in.: do zmniejszenia zakresu możliwości ruchowych, obniżenia wydolności i odporności, a ostatecznie do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia. Problemy wynikające z braku aktywności i spędzania czasu w jednej – często nieprawidłowej dla układu ruchu pozycji, pojawiają się dość szybko. Pierwsze sygnały informujące o nieprawidłowościach mają najczęściej postać pojawiającego się bólu różnych części ciała, bólu głowy, ciągłego zmęczenia czy ogólnie złego samopoczucia. Powinny być one ostrzeżeniem i jednocześnie mobilizacją do rozpoczęcia skutecznej, usprawniającej interwencji.

Proces powrotu do dawnej sprawności, a następnie do jej poprawy oraz podwyższenia poziomu wydolności trwa niestety znacznie dłużej niż jej utrata. Wymaga od „rekonwalescenta” dużej cierpliwości, systematyczności i wytrwałości oraz odpowiedniego dozowania obciążeń fizycznych. Słabszy organizm powinien stopniowo i regularnie być poddawany wysiłkowi. Dawkowanie określonych ćwiczeń (dobór) i ich intensywności musi być przemyślane, aby nie doprowadzić do przeciążeń. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy dotyczy układu krążeniowo-oddechowego. Zbyt szybkie działania w tym zakresie mogą przyczynić się do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet doprowadzić do zagrażających zdrowiu uszkodzeń podstawowych narządów, np. serca.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Gry i zabawy ruchowe z szacowaniem prawdopodobieństwa

Większość z nas uważa się za osoby potrafiące myśleć w racjonalny sposób, prawda? Nasze wybory wydają się być przemyślanymi, cele możliwymi do zrealizowania, a działania – racjonalnymi. Nic bardziej mylnego! Daj swoim uczniom szansę na oswojenie się z  szacowaniem ryzyka na przykładzie... Czytaj więcej

Jedna organizacja na kilka sposobów

Czy jest możliwe takie przygotowanie lekcji, aby była ona atrakcyjna i różnorodna dla uczniów? Oczywiście! Zaplanowanie zajęć tak, aby te same przyrządy odpowiednio rozmieszczone w sali można było zastosować na kilka sposobów, stawia nas – nauczycieli – w idealnej... Czytaj więcej