Lekkoatletyka. Sprawdziany umiejętności – propozycje

Zadania, które podlegają ocenie:

  • Technika wykonania zadania (np.: ocena reakcji na komendy startu niskiego, właściwe pozycje w blokach startowych, technika skoku lub rzutu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących danej konkurencji itd.): 0–3 pkt.
  • Znajomość przepisów: 0–2 pkt.
  • Zadanie domowe: 0–2 pkt.
  • Czas biegu, długość skoku, rzutu: ocena za czas (długość), w jakim uczeń pokonał dystans (uzyskał odległość), wg tabeli obowiązujących w szkole, przeliczając ocenę na punkty: celujący – 6 pkt., bardzo dobry – 5 pkt., dobry – 4 pkt., dostateczny – 3 pkt., dopuszczający – 2 pkt., niedostateczny – jeśli uczeń podejmuje się wykonania zadania nie może otrzymać oceny niedostatecznej, 0 pkt. – jeśli uczeń nie wykonał zadania, z powodu nieobecności i nie zaliczył go w terminie wynikającym z wymagań edukacyjnych wychowania fizycznego
  • Aktywność: uczeń może otrzymać podczas lekcji nauczającej/doskonalących „+” (1 pkt.), który wliczany jest do punktacji sprawdzianu (0–2 pkt.)
  • Łącznie uczeń może uzyskać 15 pkt.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 20  Strona 21
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Motywacja jest niezbędna

Wzbudzenie motywacji do uprawiania aktywności fizycznej i sportu jest tematem, który warto często poruszać i dyskutować o nim. Jeśli uda się rozwinąć w młodej osobie motywację wewnętrzną do uprawiania sportu, zacznie ona znajdować przyjemność i satysfakcję z treningu, sama będzie do niego wracać.

Czytaj więcej

Nauka padu w tył i obrony przed zewnętrznym uderzeniem w głowę

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem elementów samoobrony dla grup początkujących w szkole podstawowej.

Czytaj więcej