Jak zorganizować wycieczkę rowerową?

Organizacja szkolnej wycieczki rowerowej nie jest trudna, trzeba jednak pamiętać o obowiązujących przepisach i zasadach, a przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo uczestników. Już na etapie planowania eskapady pojawia się wiele pytań: Jakie są ograniczenia w liczbie osób? Czy potrzebne są kaski? Co w przypadku, gdy uczestnicy są w większości niepełnoletni? Co z wyborem trasy?

Nauczyciel na początku musi zaplanować wycieczkę. Wyznacza trasę, która nie powinna być dłuższa niż 50 km w ciągu dnia. Podczas ustalania trasy kierownik wycieczki powinien mieć na uwadze możliwości danej grupy i poszczególnych uczniów. Określa również cel wycieczki oraz wyszczególnia dokładnie jej przebieg, a także opracowuje regulamin wyjazdu. To wszystko powinno znajdować się w karcie wycieczki, którą sporządza kierownik.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 2  Strona 3  Strona 4
DODATKOWE NARZĘDZIA CYFROWE
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

9 warunków bezpiecznej wycieczki rowerowej

1. Najlepiej korzystać z: dróg wyznaczonych dla rowerów, pasów ruchu wyodrębnionych na jezdni, ścieżek nadających się do jazdy lub drogi dla rowerów i pieszych – pamiętaj, że tam pierwszeństwo ma pieszy.

Czytaj więcej

Pierwsze lekcje w nowej klasie

Każdy z nas kiedyś przez to przechodził – nowa klasa. W takich sytuacjach większość nauczycieli gorączkowo rozmyśla o tym, co robić podczas pierwszych lekcji. Nie znamy jeszcze uczniów, nic albo niewiele wiemy o ich kondycji, problemach i upodobaniach, więc czasami ciężko przygotować... Czytaj więcej