Jak dokonać autoewaluacji WF?

Ewaluacja to sprawdzenie, czy osiągnęliśmy założone cele, w jakim stopniu nasze działania zakończyły się sukcesem. Niezwykle ważnym nawykiem nauczyciela jest systematyczna refleksja nad swoją pracą. Obiektywne i krytyczne spojrzenie na samego siebie jest umiejętnością, która przekłada się na jakość procesu nauczania.

Proszenie o opinię na temat swojej pracy jest wyrazem podmiotowości, okazywania szacunku odbiorcy. Nauczyciel, który chętnie poddaje ocenie swoją osobę, pokazuje, że poważnie i odpowiedzialnie podchodzi do pracy i chce, by jego lekcje były lepsze – bardziej atrakcyjne i skuteczne. Taka postawa zmniejsza dystans komunikacyjny pomiędzy nauczycielem a uczniem i usprawnia relacje, które w tej sytuacji stają się relacjami partnerskimi.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 14  Strona 15  Strona 16
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Co i jak jeść w szkole

Początek roku szkolnego za nami. Oprócz pięknej wyprawki, supertornistra, podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych warto poświęcić chwilę i zastanowić się „co moje dziecko będzie jadło w szkole?”. Te ładne rzeczy nie pomogą, jeśli dziecko nie będzie spożywać... Czytaj więcej