Indeks sprawności fizycznej Zuchory

Autor artykułu opisuje, w jaki sposób monitoruje postępy uczniów. Swoją metodykę pracy omawia na przykładzie Indeksu sprawności fizycznej Zuchory.

I ndeks sprawności fizycznej Zuchory to test, który z założenia ma być sprawdzianem ogólnej kondycji zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt. Składa się z sześciu prób, które sprawdzają:

  • szybkość,
  • skoczność,
  • siłę ramion,
  • gibkość,
  • siłę mięśni brzucha,
  • wytrzymałość.

Kluczową sprawą w przeprowadzeniu podobnego testu lub sprawdzianu jest odpowiednie zapoznanie uczniów z próbami, które będą musieli wykonać. Nauczyciel powinien mieć na uwadze, że każdy sprawdzian jest sytuacją stresującą – tego rodzaju wprowadzenie pozwoli zredukować napięcie, a poczucie pewności siebie dziecka przełoży się również na jego wyniki.

Dobrym pomysłem będzie rozłożenie testu na kilka lekcji, gdyż każda próba wymaga czasu i, co więcej, nie da się przeprowadzić prób bez wcześniejszego przygotowania.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 22  Strona 23
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów

W artykule szczegółowo omówiono nową procedurę oceny pracy nauczyciela. Publikacja odnosi się do Rozporządzenia MEN dotyczącego oceny pracy, które weszło w życie 1 września tego roku. Nasz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego i prawa pracy wyjaśnia, jak wyglądają poszczególne... Czytaj więcej

Sprawdzian z koszykówki

Scenariusz 45-minutowych zajęć poświęconych piłce koszykowej. W konspekcie gotowa propozycja sprawdzianu z przykładami zadań sprawdzających oraz pełną punktacją.

Czytaj więcej