Zastosowanie treningu autogennego w szkolnym wychowaniu fizycznym

Współczesna szkoła, oprócz wielu pozytywnych doświadczeń, nierzadko bywa dla uczniów źródłem lęków, stresu i miejscem przezwyciężania trudnych sytuacji. Przyczyn, niewątpliwie, jest wiele: przestarzały system nauczania, gwałtowny rozwój wiedzy i związane z tym trudności programu szkolnego, brak możliwości uczniów do nauki umiejętności miękkich (choćby o inteligencji emocjonalnej, radzeniu sobie ze stresem, rozpoznawaniu swoich mocnych stron). Oczywiście, warto zastanawiać się nad możliwościami przeciwdziałania temu zjawisku, jednak w tym artykule skupię się nad możliwościami łagodzenia negatywnych jego skutków.

WF szansą na walkę ze stresem i napięciem

Uczestnictwo w dobrze prowadzonych zajęciach wychowania fizycznego może stać się panaceum dla dzieci i młodzieży, prowadzić do wzmocnienia odporności psychicznej, a także świadomości ciała i umiejętności relaksacji organizmu. Z jednej strony dzieje się to poprzez zaangażowanie i aktywność fizyczną ucznia, dodatkowo przez organizowanie zajęć w formie treningów relaksacyjnych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 30  Strona 31  Strona 32
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych dobrze oceniają zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Zajęcia WF uczą współpracy też z rówieśnikami, budują poczucie bezpieczeństwa poprzez współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększają wiarę uczniów... Czytaj więcej

Małe Mistrzostwa Europy – organizacja szkolnego turnieju piłki nożnej

Celem turnieju jest promowanie aktywności fizycznej i właściwego kibicowania oraz popularyzacja piłki nożnej. Rozgrywki mogą odbywać się między klasami lub zespołami, które uczniowie sami organizują i zgłaszają nauczycielom wychowania fizycznego według wcześniej ustalonego regulaminu.

Czytaj więcej