Czy stosowanie nagród rzeczywiście jest skuteczne w sporcie?

Nieodłącznym elementem oceny dokonywanej zarówno podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i treningu sportowego jest system nagradzania i karania. Jest jednym z czynników oddziaływania wychowawczego, stanowi informację zwrotną, nieocenioną w procesie nabywania nowych umiejętności. Znajomość mechanizmu działania oraz prawidłowe ich stosowanie jest niezwykle istotne, ponieważ oprócz bezpośredniego wpływu na zachowanie młodej osoby podczas zajęć, kształtuje jej cechy psychiczne na przyszłość.

SYSTEM NAGRÓD

Wyróżniamy nagrody symboliczne, a więc wszelkiego rodzaju dyplomy, puchary czy medale oraz nagrody materialne, najczęściej pieniądze lub przedmioty wartościowe. Przez nagrody rozumiemy także wszystkie wzmocnienia pozytywne, skierowane do ćwiczącego. Będą one zawierały pochwały i przybierały różne formy uznania trenera: słowa, gesty, mowa ciała czy kontakt fizyczny. Warto tutaj dodać, że nagrodą dla młodego zawodnika lub ucznia może być wszystko to, co sprawi mu radość, jednocześnie będąc konstruktywnym elementem treningu. Dobrym przykładem jest nagroda stosowana przez jednego z trenerów, z którym pracowałam: raz na miesiąc, z grupy dzieci uczestniczących w treningach, trener wybierał osobę, która wykazywała największe zaangażowanie oraz postęp, a w zamian dostawała jedną godzinę indywidualnego treningu z trenerem (tenis ziemny).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 30  Strona 31  Strona 32
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Gry i zabawy ruchowe na śniegu – kształtowanie celności

Do Podstawy Programowej III Etapu Edukacji:
2.2. Trening zdrowotny. Uczeń wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
3.3. Sport całego życia i wypoczynek. Uczeń wskazuje miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej.

Czytaj więcej