Wychowanie zdrowotne zaczyna się w rodzinie

Dzieci nie zawsze słuchają dorosłych, ale chętnie ich naśladują. Pamiętajmy, że rodzice mogą przekazać dzieciom tylko to, o czym sami wiedzą i co do czego są przekonani.

W procesach edukacji i wychowania uczestniczą trzy środowiska.

Rodzina jest praktycznie (i teoretycznie) najważniejszym ośrodkiem wychowania, ale rodzice często koncentruj się na rozwijaniu u dzieci umiejętności wygrywania rywalizacji z innymi i zdobywaniu najkorzystniejszej pozycji w życiu, czemu służyć ma edukacja ogólna. Niestety, nawyki i umiejętności w zakresie zdrowia i systematycznej aktywności fizycznej w większości rodzin nie są postrzegane jako jeden z warunków powodzenia życiowego.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Zdrowie rozumiane jako potencjał

Planując zajęcia prozdrowotne, wybieramy określone treści i metody. Nasza strategia działań w ramach planowania programów czy eventów zdrowotnych w dużej mierze uzależniona jest od sposobu rozumienia zdrowia. Gdy ludzie będą myśleć o zdrowiu jako potencjale, zasobie, który można... Czytaj więcej

Sen jest naprawdę ważny

Z badań wynika, iż niedobór snu zwiększa ryzyko zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Osoby, które się nie wysypiają, przejawiają więcej negatywnych emocji i słabiej reagują na pozytywne doświadczenia, przez co wzrasta u nich ryzyko rozwoju depresji i zaburzeń lękowych.

Czytaj więcej