Dlaczego edukacja zdrowotna potrzebuje liderów? Dlaczego akurat w tej dziedzinie jest to taki istotne?

W każdym systemie wychowawczym tlą się tęsknoty do społeczeństwa idealnego. Co ciekawe, wszelkie rygorystyczne wzorce i systemy wartości są kreowane przez systemy autorytarne i dyktatorskie. W różnych rozwiązaniach błąka się ponury duch „bolszewizmu”. Ma być dobrze i już. Skoro „dobro jest dobre”, trzeba wszelkimi środkami dążyć do jego ustanowienia.

Kryje się za tym chęć do ostatecznego i kompletnego odkrycia istoty człowieka, by można było, oczywiście w imię wielkich ideałów, motywować go, manipulować nim, jego postawami i działaniami zgodnie z uznanymi (często subiektywnie) normami i wzorcami.

Takie myślenie zachęca do marszu na skróty, a nieosiągnięcie wytyczonych celów wychowawczych przypisuje się wychowankom, którzy nie chcą dostosować się do naszych oczekiwań, są źli, niesumienni, nie starają się.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Healthism – ciemna strona przesadnie zdrowego życia

Kiedy zdrowy styl życia staje się niezdrowy? Gdy przestaje cieszyć, zabija radość, męczy reżimem, rodzi stres, terroryzuje innych. Oczywiście, styl życia, określany jako zdrowy, to pewne zasady, których należy przestrzegać. To normy postępowania wymagające wysiłku, niekiedy wyrzeczeń, jednak... Czytaj więcej

Nauczyciele wychowania fizycznego edukatorami zdrowia

W systemie edukacji i wychowania to nauczyciele wychowania fizycznego, dość gruntownie wyposażeni w wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii, dobrze przygotowani do prowadzenia wychowania fizycznego, podstawowego składnika zdrowego stylu życia, są też stosunkowo najlepiej przygotowani do realizowania... Czytaj więcej