Profilaktyka uzależnień na lekcji WF. Formy działań edukacyjnych

Najmniej skuteczne są incydentalne działania profilaktyczne prowadzone przez osoby niezwiązane ze szkołą, a najbardziej efektywne – działania zintegrowane z programem nauczania, prowadzone przez osoby pracujące w szkole lub ściśle z nią współpracujące. Nauczyciele wychowania fizycznego mają możliwość modelowania postaw i zachowań prozdrowotnych u uczniów –
zarówno tych odnoszących się do zdrowia fizycznego, jak i rozwijających takie cechy, jak wytrzymałość, pokonywanie słabości czy stawianie sobie coraz trudniejszych wyzwań.

Pierwszą zasadą, która powinna przyświecać prowadzeniu wszelkiego rodzaju profilaktyki, jest systematyczność – wielka jednorazowa akcja nie przyniesie tak dobrych wyników jak sumienna, codzienna praca u podstaw. Drugą – dbałość o to, by uczniowie nie byli tylko biernymi odbiorcami treści przekazywanych przez nauczyciela, ale aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Z tego powodu zamiast organizować kolejną pogadankę, warto sięgnąć po nowatorskie formy działań edukacyjnych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 41  Strona 42  Strona 43
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Jak zorganizować wycieczkę rowerową?

Organizacja szkolnej wycieczki rowerowej nie jest trudna, trzeba jednak pamiętać o obowiązujących przepisach i zasadach, a przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo uczestników. Już na etapie planowania eskapady pojawia się wiele pytań: Jakie są ograniczenia w liczbie osób? Czy potrzebne... Czytaj więcej

9 warunków bezpiecznej wycieczki rowerowej

1. Najlepiej korzystać z: dróg wyznaczonych dla rowerów, pasów ruchu wyodrębnionych na jezdni, ścieżek nadających się do jazdy lub drogi dla rowerów i pieszych – pamiętaj, że tam pierwszeństwo ma pieszy.

Czytaj więcej