Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych są realizowane w formie:

1) zajęć klasowo-lekcyjnych;

2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne.

2. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:

1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadpodstawowych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 2
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Cele Kreatywnego Nauczyciela WF na nowy rok szkolny

„Wakacje minęły za szybko” – tak zapewne powie większość naszych uczniów. My nauczyciele mamy bardzo podobne odczucia. Jednak dla ludzi z pasją nowy rok oznacza nowe wyzwania! W tym roku musimy przygotować się na pracę w oparciu o dwie podstawy programowe. W szkole podstawowej... Czytaj więcej

Kolorowo i wesoło. WF z chustą Klanzy

I etap edukacyjny

UCZEŃ:

  •  bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;
  • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych,... Czytaj więcej