Nauczyciel jako menedżer procesu wychowania fizycznego

„Wychowanie fizyczne szczególnie potrzebuje liderów, gdyż jest to proces wychowawczy, nakierowany na kształtowanie osobowości” ¬– w artykule prezentujemy typy stylu liderowania i dołączamy krótki test, który pozwoli czytelnikom określić ich własny typ.

Decyzyjność, sprawczość i poczucie władzy z jednej strony dobrze się wszystkim kojarzy, z drugiej zaś nierozerwalnie wiąże się z odpowiedzialnością. Nie każdy dobrze się z nią czuje. Można ją rozpatrywać w kontekście odpowiadania za realizację programu szkolnych zajęć – nauczyciel zatrudniany jest przecież po to, aby osiągać określone cele dydaktyczne i wychowawcze. Poza odpowiedzialnością za powierzone zadania edukacyjne każdy z pewnością czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas lekcji, które ze względu na swą specyfikę należą do najbardziej niebezpiecznych form szkolnych zajęć.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 28  Strona 29  Strona 30
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Klasa sportowa, mistrzostwa sportowego, a może „usportowiona”? Wyjaśniamy subtelne różnice…

Dla wielu wuefistów wciąż nie do końca jasne jest pojęcie klas czy też szkół sportowych i mistrzostwa sportowego. Bardzo często terminy te mylone są z „klasą usportowioną”, która nie występuje w publikacjach ustawodawcy i jest tylko pewnym skrótem myślowym.... Czytaj więcej

Test Chromińskiego

W tym numerze kontynuujemy temat testów sprawności fizycznej. Przedstawiamy Test Chromińskiego, który można realizować w klasach IV-VIII. Do artykułu dołączamy tabele z wzorcowymi wynikami i ich przełożeniem na oceny.

Czytaj więcej