Życie z innymi i dla innych. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, religijnych itp. Rodzaje wsparcia społecznego

Scenariusz dla III lub IV etapu edukacyjnego wraz z kartami pracy.

ORGANIZACJA:

  • Podczas lekcji uczniowie siedzą przy stolikach, na czas pracy w grupach siadają przy wspólnych stołach.

CELE

Uczeń:

  • potrafi zdefiniować pojęcia: tolerancja, kultura, stereotyp, wielokulturowość, dyskryminacja;
  • wyraża własne zdanie na temat współczesnych relacji łączących ludzi i społeczeństwa wielokulturowe;
  • potrafi wczuwać się w potrzeby i emocje innych osób;
  • kulturalnie uczestniczy w dyskusji i wypowiadania się na forum grupy;
  • propaguje postawy otwartości i zrozumienia dla wszelkich odmienności;
  • rozumie znaczenie różnorodności w życiu społecznym.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 27  Strona 28  Strona 29
DODATKOWE NARZĘDZIA CYFROWE
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Ile jest warte nasze zdrowie?

Scenariusz dla II lub III etapu edukacyjnego wraz z kartami pracy.

Czytaj więcej

Przede wszystkim – pasja i chęci. Wywiad z Marcinem Gortatem

Znany koszykarz opowiada o swojej pracy z dziećmi i młodzieżą, możliwościach sportowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz wspomina swoje pierwsze kroki w koszykówce.

Czytaj więcej