Regulamin zajęć wychowania fizycznego na basenie

  1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego na basenie jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
  2. Nauczyciel prowadzący zajęcia przejmuje opiekę nad dziećmi przy wyjściu z szatni i pryszniców na halę basenową.
  3. Za bezpieczeństwo grupy nauczyciel odpowiada od momentu zbiórki rozpoczynającej zajęcia do momentu zbiórki kończącej zajęcia. W szatniach, pod prysznicami i w toaletach za dzieci odpowiadają rodzice.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 26
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Gry i zabawy ruchowe na śniegu – kształtowanie celności

Do Podstawy Programowej III Etapu Edukacji:
2.2. Trening zdrowotny. Uczeń wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
3.3. Sport całego życia i wypoczynek. Uczeń wskazuje miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej.

Czytaj więcej