Regulamin korzystania ze stadionu lekkoatletycznego

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 28  Strona 29
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lekkoatletyka – doskonalenie startu niskiego

Scenariusz lekcji WF dla gimnazjum. Nr podstawy progr. 1.2

Czytaj więcej

Procedury awansowe na nauczyciela dyplomowanego. Od mianowanego do dyplomowanego - od startu do mety

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek... Czytaj więcej