Procedury awansowe na nauczyciela dyplomowanego. Od mianowanego do dyplomowanego - od startu do mety

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.

Nauczyciel może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu także w sytuacji, gdy jest nieobecny w szkole, przebywając np. na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim. Wniosek może przesłać pocztą, ale z zachowaniem terminu. Jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 25  Strona 26  Strona 27
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lekkoatletyka – doskonalenie startu niskiego

Scenariusz lekcji WF dla gimnazjum. Nr podstawy progr. 1.2

Czytaj więcej

Gry i zabawy ruchowe – nauka dobierania ćwiczeń do wieku ćwiczących

Scenariusz lekcji WF dla liceum. Nr podstawy progr. IV 1.2 i 1.3

Czytaj więcej