Koedukacja na lekcjach wychowania fizycznego

Koedukacja (łac. co – razem; educare – kształcić, wychowywać) – to w przeciwieństwie do edukacji zróżnicowanej system wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży obojga płci. Taką definicję podaje słownik języka polskiego. A prostszymi słowami: jest to po prostu nauczanie i wychowanie dziewczynek i chłopców razem, poprzez wspólne zajęcia w szkole, wspólne gry i zabawy oraz drużyny koedukacyjne.

W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego w zależności od realizowanej formy tych zajęć mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. To, jak liczne będą grupy na zajęciach wychowania fizycznego i czy będą to grupy koedukacyjne czy oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zależy od dyrektora przygotowującego arkusz organizacji szkoły i organu prowadzącego, który zatwierdzając go, akceptuje liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przez niego przydzielonych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 23  Strona 24
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Stretching statyczny – jego miejsce w lekcji wychowania fizycznego

„Wychowanie fizyczne w szkole” ma na celu przede wszystkim w sposób praktyczny przybliżać zagadnienia związane z szeroko rozumianą aktywnością fizyczną, w związku z tym w poniższym artykule zostaną przedstawione podstawy teoretyczne dotyczące stretchingu... Czytaj więcej

Część główna lekcji - Praktyczne rozwiązania z różnych dyscyplin sportowych

W poprzednich numerach opisane zostały poszczególne części lekcji z propozycją różnorodnych ćwiczeń, zaczynając od rozgrzewki, przez gry i zabawy, po gry zadaniowe. Kolej na część główną, która ma na celu przede wszystkim zaangażowanie ucznia... Czytaj więcej