Rozwój zawodowy nauczyciela a rozwój szkoły

Jego praca podlega ciągłej kontroli dyrektora, rodziców, organu prowadzącego i nadzorującego. Funkcjonowanie nauczyciela w szkole nie jest, jak widać, łatwe. Aby było efektywne, koniecznym elementem jego rozwoju zawodowego jest jego osobisty rozwój, a przede wszystkim kształcenie umiejętności niezbędnych w szkole.

Rozwój zawodowy nauczyciela, z uwagi na charakter i specyfikę wykonywanego zawodu, trwa przez cały okres pracy w szkole. Jest procesem złożonym, systematycznym i zaplanowanym, opartym na ciągłym uczeniu się i współpracy, polegającym na zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz ich krytycznej ocenie, prowadzącym do zmiany w zakresie posiadanych kompetencji.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 27  Strona 28
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych dobrze oceniają zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Zajęcia WF uczą współpracy też z rówieśnikami, budują poczucie bezpieczeństwa poprzez współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększają wiarę uczniów... Czytaj więcej

Małe Mistrzostwa Europy – organizacja szkolnego turnieju piłki nożnej

Celem turnieju jest promowanie aktywności fizycznej i właściwego kibicowania oraz popularyzacja piłki nożnej. Rozgrywki mogą odbywać się między klasami lub zespołami, które uczniowie sami organizują i zgłaszają nauczycielom wychowania fizycznego według wcześniej ustalonego regulaminu.

Czytaj więcej