Procedura tworzenia i wdrażania własnego programu nauczania

Wielu pedagogów ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego wybiera – jako sposób realizacji jednego z wymagań zawartych § 8 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli – opracowanie i wdrożenie programu własnego.

Podstawową zasadą współczesnej edukacji jest indywidualizowanie wymagań i sposobów oddziaływania oraz innowacyjność, czyli stałe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań i optymalizowanie procesu kształcenia. Nauczyciele powoli uświadamiają sobie potrzebę czy raczej konieczność bycia twórczym. Wszystko wskazuje na to, że twórcza postawa w zawodzie nauczycielskim w niedalekiej przyszłości nie będzie zjawiskiem wyjątkowym. Będzie natomiast z jednej strony koniecznością wynikającą z różnorakich sytuacji pedagogicznych, obowiązkiem, nawet przymusem każdego nauczyciela, a z drugiej przywilejem i szansą dla nauczycieli na swobodne, autonomiczne kształtowanie procesu edukacyjnego zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami, zdolnościami i pasjami zawodowymi.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 27  Strona 28  Strona 29
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Gry i zabawy ruchowe na śniegu – kształtowanie celności

Do Podstawy Programowej III Etapu Edukacji:
2.2. Trening zdrowotny. Uczeń wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
3.3. Sport całego życia i wypoczynek. Uczeń wskazuje miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej.

Czytaj więcej