Nauczyciel stażysta w drodze do awansu

Pierwszy rok pracy w szkole nie jest czasem łatwym dla nauczyciela. Musi on podołać różnorodnym zadaniom, zwykle rozpoczyna także staż na nauczyciela kontraktowego. Wraz z rozwojem i postępem nauki, kultury, techniki i technologii informacyjnej, staje się przewodnikiem po niezliczonych i powszechnie dostępnych źródłach informacji, a także doradcą w nabywaniu różnego rodzaju umiejętności. Zadaniem nauczyciela jest zapewnienie swym uczniom prawidłowego, wielostronnego rozwoju psychofizycznego, umysłowego, społecznego, etycznego.

Zadania te wymagają od niego autorefleksji i samooceny oraz całego szeregu kompetencji, które podczas realizacji ścieżki awansu zawodowego doskonali. Mam na myśli kompetencje:

  • merytoryczne
  • psychologiczno-pedagogiczne
  • diagnostyczne, związane z poznawaniem uczniów i środowiska
  • w zakresie planowania i projektowania
  • dydaktyczno-merytoryczne
  • komunikacyjne
  • w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 20  Strona 21
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Piłka ręczna – doskonalenie podań półgórnych. Kozłowanie zakończone rzutem na bramkę w wyskoku - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla liceum

Podstawa programowa: Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej. Klasa: I–III liceum Czas trwania: 45 minut Liczba... Czytaj więcej

Gry i zabawy ruchowe wzmacniające postawy wobec grupy - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla gimnazjum

Uczniowie gimnazjum to wiekowo pokolenie Y, czyli osoby najbardziej narażone na reklamy. Bardzo często młodzież czuje się wyobcowana ze swojego środowiska szkolnego, a czas wolny spędza przed komputerem (rozrywka). Jedną z ról każdego nauczyciela jest wzmacnianie pozytywnych postaw ucznia wobec... Czytaj więcej