Nauczyciel przed postępowaniem egzaminacyjnym, egzaminem, rozmową – praktyczne wskazówki

Na zakończenie stażu nauczyciela stażystę czeka rozmowa. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza:

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (ich uwierzytelnione przez notariusza kopie),
  • zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku podczas odbywania stażu.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej stażysta przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (w praktyce zdarza się, że przygotowuje prezentację multimedialną, choć nie ma takiego obowiązku) oraz odpowiada na pytania członków komisji, dotyczące spełnienia wymagań zawartych w § 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 393).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Fitness ćwiczenia siłowe - nauka ćwiczeń siłowych przy drabinkach

Scenariusz lekcji WF dla gimnazjum. Do podstawy programowej III etap – wychowanie fizyczne.

Czytaj więcej

Lekkoatletyka. Kształtowanie szybkości w terenie zielonym

Scenariusz lekcji WF dla liceum. Do podstawy programowej IV etap edukacyjny. Wychowanie fizyczne: 2.3. Trening zdrowotny. Uczeń wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną a zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała w różnych okresach życia.

Czytaj więcej