Fitness ćwiczenia siłowe - nauka ćwiczeń siłowych przy drabinkach

Scenariusz lekcji WF dla gimnazjum. Do podstawy programowej III etap – wychowanie fizyczne.

Trening zdrowotny.

  • Uczeń: omawia korzyści zdrowotne z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności fizycznej, przygotowanie układu kostno-stawowego, mięśniowego i krążeniowo-oddechowego jest niezmiernie ważne i potrzebne do optymalnego wykorzystania czasu podczas zajęć. Przed ćwiczeniami siłowymi najczęściej wykonuje się prostą (czasem nudną) rozgrzewkę w miejscu przez wykonywanie ćwiczeń pokazanych przez nauczyciela. Wystarczy dodać do tego element wiedzy, a zmienia się podejście ucznia do tej części lekcji. W zaproponowanej lekcji uczniowie podczas rozgrzewki muszą nazywać stawy oraz mięśnie zaangażowane w danym momencie. Dodatkowo po całej rozgrzewce ochotnicy wymieniają czynności domowe, przy których wykorzystywany jest wybrany przez nich mięsień.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 5  Strona 6  Strona 7
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lekkoatletyka. Kształtowanie szybkości w terenie zielonym

Scenariusz lekcji WF dla liceum. Do podstawy programowej IV etap edukacyjny. Wychowanie fizyczne: 2.3. Trening zdrowotny. Uczeń wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną a zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała w różnych okresach życia.

Czytaj więcej

Lekkoatletyka. Nauka zmiany pałeczki sztafetowej

Scenariusz lekcji WF dla szkoły podstawowej. Podstawa programowa: 2. Trening zdrowotny. Uczeń: 3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

Czytaj więcej