Kalendarium awansu zawodowego nauczyciela na rok szkolny 2019/2020

Wprocedurze awansu zawodowego bardzo ważne jest zachowanie terminów przewidzianych w Karcie nauczyciela i rozporządzeniu o awansie zawodowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

× ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 6a ust. 2a i ust. 2b, art. 9b ust. 3 i ust. 3a, art. 9d ust. 1 i ust. 7,

× rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574) – § 3, § 4, § 11 ust. 3.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 36  Strona 37
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Jak dobrze przygotować się do rozpoczęcia stażu?

Nauczyciel, rozpoczynając pracę w szkole, bardzo szybko wdrażany jest przez społeczność szkolną do pełnienia wielu funkcji. W pierwszych miesiącach pracy w szkole konfrontowana jest jego wiedza zdobyta na studiach z praktycznymi działaniami szkolnymi.... Czytaj więcej