Jak dobrze przygotować się do rozpoczęcia stażu?

Nauczyciel, rozpoczynając pracę w szkole, bardzo szybko wdrażany jest przez społeczność szkolną do pełnienia wielu funkcji. W pierwszych miesiącach pracy w szkole konfrontowana jest jego wiedza zdobyta na studiach z praktycznymi działaniami szkolnymi. Nauczyciel tuż po zatrudnieniu zapoznaje się z przepisami prawa, regulaminami i procedurami szkolnymi oraz uczy się wypełniania wielu dokumentów.

Jego praca podlega ciągłej kontroli dyrektora, rodziców, organu prowadzącego i nadzorującego. W związku z tym narażony jest na stres z powodu nieprzewidzianych sytuacji w szkole.

Funkcjonowanie nauczyciela w szkole, jak widać, nie jest łatwe, aby zaś było efektywne, niezbędnym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela jest osobisty rozwój, a przede wszystkim kształcenie umiejętności niezbędnych w szkole.

Procedurę awansu zawodowego na nowych zasadach określa Karta nauczyciela (jest w niej cały rozdział poświęcony awansowi zawodowemu nauczycieli) i rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Kalendarium awansu zawodowego nauczyciela na rok szkolny 2019/2020

Wprocedurze awansu zawodowego bardzo ważne jest zachowanie terminów przewidzianych w Karcie nauczyciela i rozporządzeniu o awansie zawodowym.

Czytaj więcej