Jak napisać program własny?

Wśród wymagań o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli znajduje się § 8.2. pkt. 4a, który wymaga od nauczyciela opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

I mimo że dokumentacja w przypadku nauczyciela mianowanego powinna zawierać opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 wymienionego wcześniej rozporządzenia, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów, wymagane jest umieszczenie w teczce całego programu wraz z jego ewaluacją i opisanymi efektami.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lekkoatletyka - nauka pchnięcia kulą z wykorzystaniem piłek lekarskich

Scenariusz lekcji WF do gimnazjum. Podstawa programowa: III etap edukacyjny:  1.1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości. 3.3. Sporty... Czytaj więcej

MMA. Metodyka prowadzenia zajęć z elementami mieszanych sztuk walk

Zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach jest dla prowadzącego zadaniem nadrzędnym. Dlatego też bardzo ważne jest rozpoznanie indywidualnych predyspozycji i poziomu sprawności podopiecznych biorących udział w zajęciach.

Czytaj więcej