Warto być w sieci

Rozmowa z Valentiną Todorovską-Sokolovską – krajowym koordynatorem sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Czym jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie w Europie (SzPZ) ma już 30 lat. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (w latach 1992–1995) pn.: Szkoła Promująca Zdrowie, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. Barbary Woynarowskiej. Program upowszechniany jest w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (SHE – School for Health in Europe, poprzednio European Network of Health Promoting Schools), utworzonej w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Euro­pejskiej. Do europejskiej sieci należy obecnie 45 krajów.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 30  Strona 31
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Poczucie samotności negatywnie odbija się na stanie zdrowia

„Im wyższe poczucie samotności, tym gorsza jakość życia. To, czy ktoś czuje się zadowolony ze swoich sieci społecznych przede wszystkim przekłada się na stan zdrowia psychicznego” – mówi prof. Tobiasz Adamczyk. Dodaje, że samotność wiąże się np. z większym ryzykiem depresji.

Czytaj więcej

Dopalacze wciąż groźne

W 2015 r. stwierdzono prawie 7,3 tys. podejrzeń zatruć środkami zastępczymi, a 24 osoby zmarły z powodu zażycia dopalaczy. Ważnym aspektem polityki antynarkotykowej jest również profilaktyka i promocja zdrowia.

Czytaj więcej